Kanał Novauto.pl
 

Wózek paletowy z wagą i legalizacją – pytania i odpowiedzi

Wózek paletowy z wagą i legalizacją – pytania i odpowiedzi

Na rynku znajdziemy szereg różnorodnych ręcznych wózków paletowych. Mnogość rozwiązań jest tak wielka, że nie sposób dokładnie opisać każdego z nich. Przyjrzyjmy się zatem modelowi szczególnie popularnemu w obrocie handlowym – wózkowi paletowemu z wadą. Wózek paletowy z wagą może, aczkolwiek nie musi posiadać legalizacji Głównego Urzędu Miar. Legalizacja jest niezbędna, jeżeli zamierzamy używać wózka w obrocie handlowym do szeroko pojętego ważenia. Oczywiście, wózek paletowy z wagą sprawdzi się również w przypadku paczkowania towarów, a także przy obliczaniu różnego rodzaju opłat np. ceł, podatków, premii i wynagrodzeń, odszkodowań, upustów i innych opłat targowych. O tym, że legalizacja ręcznego wózka paletowego z wagą jest ważna świadczą dwa elementy: cecha zabezpieczająca oraz odpowiednie oznakowanie zlokalizowane na sprzęcie.

Wózki paletowe

Wózki paletowe

Jakie oznaczenia powinny znaleźć się na wózku paletowym z wagą? Oprócz znaku CE winny być to dwie ostatnie cyfry roku oraz numer jednostki notyfikowanej, która odpowiada za legalizacje bądź dwie ostatnie cyfry roku oraz numer jednostki notyfikowanej, która odpowiada za nadzór nad systemem jakości producenta. Dodatkowo, wózek paletowy z legalizacją winien zawierać zieloną, kwadratową nalepką z nadrukowaną nań literką „M” (w kolorze czarnym). Oczywiście, wózek paletowy ręczny z wagą i posiadający legalizację musi być zgodny z dyrektywą 2009/23/WE bądź z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Deklaracja zgodności wystawiana jest przez producenta sprzętu bądź jego prawnego przedstawiciela. Nieposiadająca deklaracji maszyna nie spełnia założeń, a więc nie może posiadać legalizacji Głównego Urzędu Miar.

Warto zauważyć, że nie każdy potrzebuje wózka paletowego z wagą oraz dodatkową legalizacją. Legalizacja Głównego Urzędu Miar to jeden z wielu sposobów potwierdzenia dokładności sprzętu. Na rynku znajdziemy modele zaopatrzone w profesjonalne tensometry, które cechują się maksymalną dokładnością, z błędem pomiaru oscylującym w granicach 0,2 proc. Chociaż wózek ten nie posiada legalizacji, wystarczy dokupić doń protokół wzorcowania, a więc specjalny dokument potwierdzający dokładność jego pomiaru. Legalizacja rodzi pewne obowiązki np. konieczność jej przedłużania czy konieczność dbania o cechy legalizacyjne oraz dokumenty dotyczące wózka. Podane rozwiązania różnią się od siebie przede wszystkim ceną.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments