Kanał Novauto.pl
 

Mapy geodezyjne

Mapy geodezyjne

Reklama: Firmy geodezyjne Bydgoszcz

Mapy geodezyjne podzielić można posługując się kilkoma kryteriami. Jeżeli chodzi o treści prezentowane na omawianych opracowaniach kartograficznych wyróżnia się mapy ogólnogeograficzne oraz tematyczne.

Mapy ogólnogeograficzne z uwagi na swój charakter są nośnikiem bardziej ogólnych i uproszczonych danych. Z kolei mapy tematyczne to opracowania poświęcone określonemu zagadnieniu w sposób bardziej szczegółowy przedstawiające wybrane zjawiska. Z uwagi na przeznaczenie wykonywanej mapy wskazać należy przede wszystkim mapę zasadniczą stanowiącą obejmującą swym zasięgiem całe terytorium kraju.

Mapy geodezyjne Polski prowadzone są przez Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właśnie w postaci mapy zasadniczej. Inną postać i przeznaczenie posiada mapa do celów projektowych. Jest ona przede wszystkim niezbędnym elementem w postępowaniu mającym na celu uzyskanie pozwolenia na budowę. Powstaje na bazie pobranej z ośrodka mapy zasadniczej terenu. Jeszcze innym typem jest mapa inwentaryzacyjna. Jest ona wykonywana już po zrealizowaniu projektu budowy domu bądź zrealizowaniu przyłącza sieci uzbrojenia terenu. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna jest niezbędna do zgłoszenia danego budynku do użytkowania. Mapy geodezyjne działek mogą mieć ponadto posiać cyfrową (mapa numeryczna) albo analogową.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments