Kanał Novauto.pl
 

Czy w kościele możliwy jest rozwód?

Czy w kościele możliwy jest rozwód?

Sakramentalny związek małżeński w Kościele ze swej natury jest związkiem nierozerwalnym i trwającym aż do śmierci jednego ze współmałżonków. Dlatego stosowane dość często w ostatnich latach pojęcie rozwód Kościelny jest po prostu błędne i stanowi skrót myślowy dla procesów, które prowadzone są w Trybunałach Kościelnych, a które zmierzają do ustalenia czy zawarty związek małżeński jest ważny. Jest to zgoła inna sytuacja niż rozwód, ponieważ w tym przypadku nie dochodzi do rozwiązania przez Kościół istniejącego węzła małżeńskiego, ale jedynie stwierdzenie, że dany związek nigdy nie zaistniał, dlatego osoby, które go zawierały są w świetle prawa kanonicznego osobami stanu wolnego.

Unieważnienie małżeństwa czy stwierdzenie nieważności?

Rozwód Kościelny

Rozwód Kościelny

Tak samo jak błędne jest określenie rozwód kościelny Sandomierz, tak samo również błędnym stwierdzeniem jest określenie unieważnienie małżeństwa. Osoby zainteresowane procesem w Trybunale Kościelnym powinny przede wszystkim zainteresować się zagadnieniem takim jak stwierdzenie nieważności małżeństwa – to jedyne właściwe określenie dla procesów prowadzonych w Kościele Katolickim. Unieważnienie małżeństwa możliwe jest jedynie w prawie cywilnym, natomiast tak jak zostało wcześniej wspomniane ważnie zawarte małżeństwo w kościele trwa do śmierci jednego ze współmałżonków.

Kiedy małżeństwo jest nieważnie zawarte?

Osoby, które myślą o procesie o nieważność małżeństwa powinny poznać potencjalne przyczyny nieważności. Dzielą się one na trzy grupy. Nieważność małżeństwa może wynikać z przeszkód małżeńskich, wady zgody małżeńskiej, albo błędów przy formie zawarcia małżeństwa wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. W Polsce najczęściej prowadzone są sprawy z drugiej grupy przyczyn, które odnoszą się do wszelkich problemów natury psychicznej po stronie narzeczonych. Małżeństwo w Kościele tworzy bowiem zgoda dwóch stron, gdy w tej zgodzie istnieją jakieś wady, jedna ze storn coś ukrywa, jest poważnie chora, co uniemożliwia zawarcie ważnego małżeństwa, wtedy to małżeństwo może być zawarte nieważnie.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments