Kanał Novauto.pl
 

Przygotuj się do roli franczyzobiorcy

Przygotuj się do roli franczyzobiorcy

Takie osoby mają z czego wybierać. Obecnie funkcjonuje ponad 740 systemów franczyzowych i około 110 systemów agencyjnych. Jak wybrać spośród setek ofert? Jak porównać ze sobą sieci franczyzowe? Nie jest to zadanie proste. Jednak idąc ścieżką pięciu kroków, można sobie z takim problemem poradzić.

Krok 1 – wybierz branżę

Na samym początku warto sobie zadać pytania typu: „W czym jestem dobry, co lubię, co zawsze chciałem robić?”. Można również odwrócić pytanie i zastanowić się: „Czego nie mógłbym robić, do czego się na pewno nie nadaję?”. Współpraca franczyzowa jest z założenia długoterminowym zobowiązaniem. Więc wiążąc się z daną branżą i działając na swoim, trzeba zajmować się tym, co sprawia satysfakcję, czemu jesteśmy się w stanie poświęcić i nie znuży nas po krótkim czasie. Celem autoanalizy jest przygotowanie listy branż i systemów, wśród których można zacząć szukać franczyzodawcy. W ten sposób z kilkuset możliwości ograniczysz sobie wybór do kilkunastu lub kilkudziesięciu sieci.

Krok 2 – zbadaj popyt

Przeanalizuj rynek i jego potencjał. Obserwuj miasto i okolicę, w której mieszkasz bądź w której chcesz prowadzić działalność. Zastanów się, na co jest zapotrzebowanie? Postaw się w roli przeciętnego konsumenta. Jakie produkty lub usługi są mało dostępne? A może brakuje jakichś marek i warto byłoby

je wprowadzić? Zastanów się jeszcze, czy biznes, o którym myślisz, nie jest np. sezonowy albo sprawdza się tylko w jednym określonym regionie. Zrób listę pomysłów i porównaj z tymi, które wybrałeś wcześniej. Twoja lista na pewno zmniejszyła się o kilka pozycji.

Krok 3 – oceń swoje możliwości finansowe

Otwarcie jakiejkolwiek działalności zawsze wiąże się z koniecznością większej lub mniejszej inwestycji. Franczyza nie różni się w tym elemencie od działalności na własną rękę. Dlatego też należy dobrze się zastanowić, na jakiego rzędu wydatki jest się przygotowanym. Policz swoje zasoby gotówkowe, ale też zbadaj zdolność kredytową czy też możliwość ubiegania się o dofinansowanie z urzędu gminy lub środków europejskich. Zdecydowanie jednak odradzamy inwestowanie w jakikolwiek biznes wszystkich posiadanych środków pieniężnych i oszczędności. Poza tym pamiętaj, że oprócz początkowej inwestycji trzeba mieć zasoby na bieżącą działalność potrzebne przynajmniej do momentu, gdy biznes zacznie przynosić przychody, a później zyski.

Kiedy znasz już swoje możliwości finansowe, ponownie przyjrzyj się swojej liście potencjalnych franczyz i sprawdź, które są dla ciebie osiągalne, jeśli chodzi o inwestycję.

Krok 4 – poznaj szczegóły

Zbierz jak najwięcej informacji o systemach z twojej listy. Poszukaj informacji w ogólnodostępnych mediach. Skontaktuj się z przedstawicielami sieci i uzyskaj dane o ofertach franczyzowych bezpośrednio od nich. Odwiedź targi franczyzowe, gdzie będzie można nawiązać kontakt osobisty i porozmawiać bardziej szczegółowo o wymaganiach wobec franczyzobiorców i wsparciu, jakie udziela dawca licencji. W trakcie takich rozmów powinieneś uzyskać informacje m.in. na temat:

• jak długo działają na rynku punkty własne franczyzodawcy i franczyzowe;

• jaka jest aktualna i planowana liczba franczyzobiorców;

• jakie są przewidywane dochody oraz jaka liczba dotychczasowych franczyzobiorców osiągnęła taki lub zbliżony poziom dochodów;

• jaka jest wysokość opłaty wstępnej oraz opłat wnoszonych w trakcie współpracy, czyli opłaty bieżącej i na fundusz marketingowy;

• jaka jest całkowita kwota inwestycji franczyzobiorcy;

• jaki jest zakres pomocy udzielanej przez franczyzodawcę (usługi wstępne i usługi bieżące);

• jaki jest preferowany lokal pod działalność franczyzową;

• na jak długo jest zawierana umowa franczyzowa;

• w jakich sytuacjach można rozwiązać umowę franczyzową;

• na jakich warunkach można przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy franczyzowej;

• jaka jest liczba rozwiązanych i przedłużonych umów franczyzowych.

Krok 5 – rozpocznij negocjacje

Na tym etapie lista sieci, z którymi możesz podjąć współpracę powinna się już znacznie skurczyć. Wyeliminuj te, które z jakichkolwiek względów ci nie odpowiadają. Z pozostałymi rozpocznij negocjacje i zapoznaj się z umowami, jeżeli jeszcze ich nie otrzymałeś. Postanowienia umowne oraz skłonność franczyzodawcy do negocjacji również może wpłynąć na twoją decyzję. I tu ścieżka się kończy. Zebrałeś już wszystkie dane potrzebne do podjęcia decyzji, zarówno obiektywne, jak i subiektywne.

Karina Korczyńska

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments